Logistiikan analytiikka

Mikä on analytiikan merkitys logistiikassa? Kun yritykset käyvät seuraamassa omia tapahtumiaan logistiikkaoperaattorien järjestelmissä tai saavat sähköpostilla tietoa poikkeamista, tapahtumat eivät silloin kerry big dataan koko toimitusketjunverkoston toteumista. Eikä tätä dataa voi analysoida. Mietitäänpä tilannetta, jossa yrityksellä olisi kaikki nuo poikkeamat ja myös oikeaan aikaan tapahtuneet toteumat kaikkien kumppanien osalta yhteiskäyttöisessä pilvessä. Se kertoisi datallaan, mitä on tapahtunut ja missä on yrityksen kannalta merkittävimmät asiat. Se kertoisi kaikista materiaalivirran vaiheista enemmän kuin ERP:stä kaivettava informaatio. Esimerkiksi jakelukeskuksista lähtevät toimitukset loppuasiakkaille eivät näy ERP:eissä – toki ei tarvikaan, jos ajetaan täydellä volyymilla vakioreittejä. Pilvi kertoisi, missä tapahtuu poikkemia. Mitä poikkeamat ovat. Minkä kanssa ne korreloivat. Kuka niitä aiheuttaa ja mikä niiden vaikutus on.

Analyyttisillä työkaluilla logistiikan big datan louhiminen on jouhevaa. Se on erilaista kuin ERP relaatiotietokantojen datan louhiminen. Logistiikan pilvestä toimitusketjua voi ohjata analytiikan avulla aivan niin kuin tuotannon automaatiolla ohjataan tuotteen valmistuksen parametrejä esimerkiksi saannon, kustannusten ja laadun näkökulmasta. Tilastollisia menetelmiä ja laskentatehoa hyödyntävät menetelmät pystyvät visualisoimaan päättäjille, mikä toimitusketjussa virtaavan materiaalivirran pulssi ja arvot ovat. Analytiikan tuloksien perusteella voidaan säätää ja ohjata niitä parametrejä, jotka vaikuttavat seurattaviin mittareihin, kuten toimitusvarmuuteen, läpimenoaikoihin, kustannuksiin ja asiakastyytyväisyyteen.