Logistiikan Big Data

Logistiikan tapahtumat tuottavat massiivisesti dataa toimitusketjuverkostossa. Lentämisessä ollaan luonnollisesti digitaalisen automaation ja informaation analyyttisen hyödyntämisen suhteessa kaikkein pisimmällä. Lentorahti on kuitenkin logistiikan volyymeissä ja verkoston kattavuudessa erittäin pienessä roolissa. Muiden kuljetusmuotojen digitaalisuus on kuitenkin jo tätä päivää. Toimitusketjun tapahtumia kerätään sähköisesti ja tietoja pystytään hyödyntämään erityisesti logistiikkapalveluja tarjoavissa yrityksissä. Haasteena logistiikan palveluja käyttävien yritysten kannalta on toimintojen sirpaloituminen ja siiloutuminen. Logistiikan prioriteetti ja rooli yrityksissä on ollut toinen jarru kehittymisessä. Yritys IT elää edelleen pitkälti yritysjärjestelmien aikakautta. Vasta viime vuosina arvoketjun digitalisointi koko verkostossa on noussut merkittävästi. Tällä muutoksella on merkittävä rooli myös perinteisenä pidettyyn logistiikkaan, sen toimintatapoihin ja tietovirtojen hyödyntämiseen.

Ihmisten siirtäessä asiointiaan yhä enemmän nettiin logistiikka muuttuu. Valikoimat laajentuvat ja eräkoot toimituksissa pienentyvät. Volyymipohjainen, saatavuuteen perustuva varastointi ja kuljettaminen muuttuu tarvepohjaiseksi, nopeuteen perustuvaksi logistiikaksi. Jälkimmäisessä tietovirtojen hallinta tilaamisesta toimittamiseen ei ole pelkästään kirjanpidollisessa roolissa, vaan logistiikkaa ei pysty ohjaamaan ilman informaatiota. Logistiikassa on aina ollut haaste pitää kustannukset matalalla. Se on ohjannut fyysisten sijaintien ja isojen volyymien hyödyntämiseen. Digiaikakautena fyysistä virtaa pyritään minimoimaan. Ääripäässä 3D-tulostus poistaa koko liikuttamisen tarpeen. Toimitusketjut lyhentyvät, kun valikoimat ovat jatkossa digitaalisia ja toimitukset suoraan määränpäähän tapahtuvia.

Mikä sitten toimitusketjulogistiikan informaatiossa muuttuu? Ensinnäkin verkostoituminen. Tietovirtojen integraatioiden rooli kasvaa yritysten sisäisistä integraatioista digitalisoituun liiketoimintalogiikkaan yritysten välillä. Datan keräämisestä tulee automaattista ja jatkuvaa. Se mihin data kerätään ja miten sitä hyödynnetään ratkaisee liiketoimintamallit. Teknisiä rajoitteita ei juurikaan ole. Rajoitteet ovat uskalluksessa, halukkuudessa ja tietoisuudessa. On jo olemassa tapoja, kuten lohkoketjut, johon perustuvat ratkaisut ovat kaikille osapuolille avoimia ja turvallisia. Avoimuus onkin toinen merkittävä muutos. Avoimet platformit ja yleiskäyttöiset ratkaisut ovat jatkossa merkittävässä roolissa. Teknistä kapasiteettia yritykset ovat jo oppineet ostamaan pilvestä. Miltä kuulostaa digitalisoitu logistiikkaverkosto ja -informaatio pilvestä?