Logistiikan Control Tower

Yksi logistiikan keskeisiä haasteita, kautta aikojen ja yhä edelleen, on toimitusketjun läpinäkyvyyden aikaansaaminen. Läpinäkyvyyden pitää olla reaaliaikaista, jotta se kertoo ajan, paikan, määrän ja laadun suhteen sellaista informaatiota, jonka pohjalta voidaan tehdä päätöksiä. Kyse on enemmän tilannekuvasta kuin perinteisestä raportoinnista.

Viime aikoina mm. logistiikkaoperaattorit ovat kiitettävästi alkaneet tuottaa palveluna läpinäkyvyyttä toimitusketjuun asiakkailleen. Tämä logistiikan ”lennonjohtotorni”- palvelu on sinänsä juuri sitä, mitä teollisuus ja kauppa tarvitsevat, mutta siinä on muutama haasteellinen elementti. Globaalin yritystoiminnan logistiikkatarpeet esimerkiksi rahtikuljetuksille muodostuu useampien logistiikkaoperaattorien palveluketjuista. Tämän toiminnan läpinäkyvyyden rakentaminen yhden operaattorin kautta on mahdollista, mutta haasteelliseksi sen tekee ensinnäkin järjestelmäintegraatioverkoston kattavuus ja toiseksi riippuvuuden rakentuminen tähän toimijaan. Kyse ei ole töpselistä ostettavasta palvelusta. Yritysten ERP:t ja TMS:t tulee integroida operaattoriin ja operaattorin pitää olla integroituneena kaikkiin kuljetusverkoston toimijoihin. Vaihtokelpoisuus on avainasemassa mietittäessä, miten asia tulisi ratkaista. On mittava investointi, kun kertarysäyksellä rakennetaan putket tietovirroille nykyisten toimijoiden välille – lopputuloksena on verkosto, johon muodostuu logistiikkapalvelujen operatiivisen kilpailuttamisen näkökulmasta vaihtokustannus, jota ei kovin helpolla lähdetä uusimaan ja se taas vaikuttaa, että sopimusten toimijoiden kanssa tulisi olla pitkiä, sitovia ja laadukkaita. Miten tämä sitten on ratkaistavissa järkevästi?

Kuten hyvin monessa muussakin liiketoiminnassa paras kustannustehokkuus, laatu ja vaihtokelpoisuus saadaan, kun infran rakentaja ja ylläpitäjä on eri toimija kuin operatiivisesta palvelusta vastaava taho. Operatiivinen palvelu on logistiikan ammattilaisten asia. Sen sijaan infra läpinäkyvyyden rakentamiselle voidaan tehdä toisen toimijan palveluna. Näin saadaan logistiikkaoperaattorista riippumaton toimija ns. solmukohdaksi / hub:iksi yritysten järjestelmien ja lennonjohtopalvelua tarjoavien logistiikkaoperaattorien välille. Kun kaikki logistiikan informaatiovirta, logistiikan operaattorista ja verkostosta riippumatta, kulkee yhden hubin kautta, dataa voidaan helpommin myös täydentää ulkopuolisilla lähteillä ja rikastaa yrityksen järjestelmätiedoilla. Lopputuloksena on yrityksen toimitusketjuverkoston operatiivinen big data, jota voidaan käyttää analytiikassa ja siten mahdollistaa mm. ennakoiva logistiikan toimittajahallinta ja optimoidun kustannustason johtaminen.