Logistiikan tiedonkeruu ja analytiikka

Jotenkin tuntuu vielä erikoiselta, että isojenkin yritysten logistiikan hallinnassa on edelleen ihan perusteellisia haasteita. Tästä konkreettinen esimerkki on OTD eli On Time Delivery, joka mittaa prosessin ja toimitusketjun tehokkuutta, missä määrin tuotteet tai palvelut on toimitettu asiakkaalle ajallaan ja kokonaisuudessaan. Haasteena on usein saada reaaliaikaista ja luotettavaa informaatiota erityisesti asiakkaalta. Tieto pitäisi tulla joko kuljetuksesta vastanneelta yritykseltä, asiakkaalta tai hyvin usein, varsinkin projektikohteissa muulta vastaanottajalta. Perinteiden keino on saada rahtikirjakuittaus puhelimella tai sähköpostilla. Tieto on myös kerättävissä QR tai viivakoodista normaalilla älypuhelimella valokuvaamalla. Vastaanottotiedon voi myös velvoittaa logistiikkayhtiölle, jonka pitäisi velvoittaa vastaavasti kuljetusta suorittavaa yhtiötä.

Tiedon voi myös nykyteknologialla ennustaa alalyyttisin menetelmin. Riittävä tarkkuus ennakoidusta saapumisesta voidaan laskea jo edellisistä tarkistuspisteistä. Viimeisen menetelmän hyöty edellisiin nähden on mielenkiintoinen. Ensinnäkin kaikki muut menetelmät perustuvat siihen, että vastaanottaja tai kuljettaja myös eksoottisimmissa maissa tekee kuittauksen (prosessikuri). Toiseksi ns. luotettavaan ennakkotietoon perustuvassa informaatiossa jää aikaa reagoida ja tehdä päätöksiä, joilla voidaan mahdollista epätoivottua vaikutusta hallita edes jossain määrin.

Edellä kuvattu analyyttinen menetelmä on yksi konkreettinen ja hyödyllinen käyttötapaus yritysten logistiikan hallinnassa. Toimitusketjun varmuuden lisäksi muita käyttökohteita on mm. ennakoiva toimittajien laadun hallinta, toimitusketjun kustannusten optimointi ja riskien hallinta. Tällainen logistiikan big dataan perustuva analytiikka voidaan ottaa käyttöön, kun informaatiovirrat on kerätty pilveen, josta ne on hyödynnettävissä analytiikan edellyttämin keinoin.