Logistiikka ja yritysjärjestelmät

Big Datan rikastaminen ja hyödyntäminen

Yritysten toiminnanohjausjärjestelmien keskeinen piirre on ns. kirjanpidolliset tapahtumat. Logistiikan materiaalivirtojen ohjaukseen ERP-taso ei riitä. ERP:t ovat laajentuneet kattamaan sisälogistiikan tarpeita, kuten varastohallintaa tilojen ja käsittelyn näkökulmasta. ERP:n ulkopuolinen, pilvipalveluna toimiva varastonhallintajärjestelmä on yritysrakenteiden osalta joustavampi ja mahdollistaa pienemmin kustannuksin ja nopeammin toimintojen ulkoistamiset tai esimerkiksi lyhytaikaiset varastot sekä erityisesti useampien päämiesten varastojen hallinnan. Tulo- ja lähtölogistiikka on harvemmin yrityksillä ERP:ssä. Kuljetusverkostot ovat toiminnan luonteesta riippuen hyvinkin moninaisia ja tarvittavia operaattoreita useita. Miksi suunnitella ja hallinnoida kuljetusten materiaalivirtoja, kun ne voi ostaa operaattoreilta? Miten käy silloin läpinäkyvyyden, toimitusvarmuuden, kysynnän ja toimitusten tasapainottamisen ja kustannusten optimoinnin kuljetus-ja varastointilogistiikan osalta?


Hyvä tapa on kerätä logistiikan todellisten materiaalivirtojen tapahtumat koko toimitusketjuverkoston osalta pilviratkaisuun informaatiovirroiksi. Pilveen pääsee kaikki tarvittavat osapuolet turvallisesti ja ulkopuoliset pysyvät ulkona. Tieto on kaikkien käytettävissä toimitusketjun roolin mukaisissa tehtävissä. Lähettävä yritys saa tositapahtumiin perustuvan läpinäkyvyyden toimitusten tilanteesta samalla hetkellä kun jotain tapahtuu. Kun tämä tositapahtumaan perustuva tieto kytketään yritysjärjestelmien tietoon eli rikastetaan pilveä muiden prosessien tiedolla, saadaan tuotettua arvoa, joka näkyy viivan alla. Muutamia esimerkkejä. Valmistavassa teollisuudessa laatuprosessin näytteenotot ja laaduntarkastukset, jotka ovat toimittajien vastuulla, rikastaa logistiikan informaatiovirtaa ja voidaan ohjata esim. lastausten ja toimitusten ajakohtia sekä edelleen näistä riippuvaisia yritysten prosesseja, kuten tuotantoa, projekteja, ja palveluja. Toinen esimerkki on logistiikan rikastaminen kysyntäennusteella ja markkinainformaatiolla siten, että voidaan epävarmuuden mukaan ohjata materiaalivirtoja ja siten hallita kustannuksia ja toimitusvarmuutta. Liian suuret varastot ja turhat siirtelyt ovat merkittävä kustannuserä, kun toimitaan muuten kuin tilausohjautuvasti.