Logistiikka-alan yrityksille

Logia Cloudin toiminnot otetaan käyttöön asiakaskohtaisena ratkaisuna nopeasti ja skaalautuvasti kunkin yrityksen toiminnallisten tarpeiden mukaisesti.

Varastologistiikka

Pilven ratkaisut sopivat niin palveluvarastoliiketoimintaa kuin perinteistä varastointia harjoittavalle yritykselle. Logia cloudista on saatavilla erittäin laajat toiminnot vastaanottoon, hyllytykseen, keruuseen, pakkaamiseen, lisäarvopalveluihin, cross-dockingiin ja lähettämiseen.

Varastotoimintojen ja laskutuksen hallinta usealle päämiehelle onnistuu samasta järjestelmästä eli ratkaisusta löytyy laajat varastohallintajärjestelmä (WMS) toiminnallisuudet yhdistettynä tarvittaessa tilaus-laskutusjärjestelmä (SCM) toiminnallisuuksiin.

Varastonohjauksen  toiminnot ja integraatiot moderneihin keruujärjestelmiin mahdollistavat merkittäviä säästöjä työ- ja tilakustannuksista. Monitorointi ja analytiikkatoiminnoilla varastotapahtumiin voidaan helposti antaa turvattu näkymä esimerkiksi asiakkaille omien tuotteidensa osalta.

Varastotoiminnoista on laajat ja joustavat integraatiokyvykkyydet yrityksen omiin ja sen asiakkaiden järjestelmiin. Logia Cloudin varastotoiminnot on myös valmiiksi integroitu mm. kuljetustoimintoihin ja verkosto-ostoihin.

varastologistiikka

 Kuljetuslogistiikka

Logia Cloud soveltuu kotimaan ja ulkomaan rahtiin sekä pakettien lähetys- ja noutotapahtumien hallintaan. Pilvestä löytyy ratkaisuna kuljestenhallintajärjestelmä (TMS) toiminnallisuudet kuljetusten tilausten, toimitusten ja laskutuksen hallintaan.

Kuljetuslogistiikka

Samassa pilvessä toimii integroidusti koko kuljetusverkostoratkaisut päämiehille ja kuljetusyhtiöille jokaiselle sopivalla tavalla joko yksilöllisesti sovitettuna ratkaisuna pilvestä, tai integroimalla omat järjestelmänsä pilveen tai käyttämällä toimintoja portaalin kautta.

Logia Cloudin monitorointi- ja analytiikkatoiminnoilla koko kuljetusverkoston tapahtumia voidaan seurata ja raportoida verkostossa sovitun mukaisesti.

Kuljetustoiminnoista löytyy myös tarvittaessa integraatiokyvykkyydet mm. tulliin, tilitoimistoihin ja työajanhallintaan. Logia Cloudissa on myös integroidut lähetysten seurantaominaisuudet. Yritys voi haluttaessa integroida omia toimintojaan lähetystapahtumiin; esimerkiksi kun lähetys on toimitettu asiakkaalle, aktivoituu joku muu yrityksen tapahtuma yrityksen omissa järjestelmissä.