Sonic ESB

Sonic ESB on Progressin¹ kehittämä integraatioalusta, joka on rakennettu menestyksekkään SonicMQ:n pohjalta. Nykyisin Aurean omistama ja kehittämä, CX Messenger¹ -nimellä kulkeva alusta mahdollistaa yrityksen palveluväylän rakentamisen palvelukeskeisen arkkitehtuurin (SOA) periaatteiden mukaisesti. Haasteelliset integraatioratkaisut voidaan toteuttaa luotettavasti ja tehokkaasti lukuisten standardikomponenttien ja adapterien avulla, joiden avulla mikropalveluihin ja SOA-filosofiaan perustuva palvelukokonaisuus voidaan räätälöidä yrityksen tarpeita vastaavaksi. Tämän lisäksi alustan päälle on mahdollista toteuttaa omia Java-pohjaisia palveluita, joten tuotteen kustomointimahdollisuudet ovat käytännössä rajattomat.Sonic ESB on Progressin1 kehittämä integraatioalusta, joka on rakennettu menestyksekkään SonicMQ:n pohjalta. Nykyisin Aurean omistama ja kehittämä, CX Messenger1 -nimellä kulkeva alusta mahdollistaa yrityksen palveluväylän rakentamisen palvelukeskeisen arkkitehtuurin (SOA) periaatteiden mukaisesti. Haasteelliset integraatioratkaisut voidaan toteuttaa luotettavasti ja tehokkaasti lukuisten standardikomponenttien ja adapterien avulla, joiden avulla mikropalveluihin ja SOA-filosofiaan perustuva palvelukokonaisuus voidaan räätälöidä yrityksen tarpeita vastaavaksi. Tämän lisäksi alustan päälle on mahdollista toteuttaa omia Java-pohjaisia palveluita, joten tuotteen kustomointimahdollisuudet ovat käytännössä rajattomat.

HYBRIDI-INTEGRAATIOTVahvimmillaan Sonic ESB/CX Messenger on hybridi-integraatioissa, joissa organisaatiolla on tarve integroida vanhoja legacy-järjestelmiä moderneihin tietojärjestelmiin ja pilvipalveluihin. Tällöin integraatioratkaisun tulee tukea sekä uusimpia rajapintoja ja protokollia, että perinteisempiä tiedonsiirtomenetelmiä. Muun muassa REST, SOAP ja muiden XML- sekä JSON-pohjaisten APIen ja rajapintojen julkaisu on Sonicin työkaluilla yksinkertaista, unohtamatta myöskään perinteisempiä levyjakoja ja FTP-siirtoja. Näin ollen tiedonsiirto järjestelmien välillä voidaan toteuttaa yhdellä siistillä ratkaisulla.

MONITOROINTI JA HALLINTAMonitoroinnin ja hallittavuuden tarve luonnollisesti kasvaa integraatioiden määrän lisääntyessä, ja tämän haasteen ratkaiseminen on tärkeässä osassa integraatioratkaisun toimivuutta tarkasteltaessa. Monimutkaisten integraatioiden hallinta onnistuu Sonicin ja CX Messengerin työkalujen avulla keskitetysti ja luotettavasti, jossa dataliikenteen reaaliaikainen seuranta ja monitorointi onnistuu siistin käyttöliittymän kautta. Tämä varmistaa sen, ettei yrityksen liiketoimintakriittinen data pääse hukkumaan missään vaiheessa ketjua ja tieto saadaan oikeaan paikkaan oikeaan aikaan.

RATKAISUTLogia Software on Aurean Partner sekä Progressin Elite Partner. Meillä on kokemusta Sonic ESB:n ja CX Messengerin päälle rakennetuista SaaS- ja PaaS-ratkaisuista useiden vuosien ajalta, lukuisten asiakasprojektien parissa. Olemme toteuttaneet ratkaisuja muun muassa Sonic ESB 7.5, 8.5 sekä Aurea CX Messengerin päälle. Tapoja toteuttaa palveluväylä on useita, ja ratkaisumme vaihtelevat kevyistä integroinneista valtaviin, runsaasti koodia ja logiikkaa sisältäviin palvelukokonaisuuksiin.

1) https://www.progress.com/

2) https://www.aurea.com/our-solutions/cx-platform/cx-messenger/